Úvod
Anatomie ramene
Pravá skloubení
Nepravá skloubení
Svaly rotátorové manžety
Svaly ramenního pletence
Ligamenta ramenního pletence
Inervace
Kineziologie ramene
Obecné rysy komplexních pohybů
Painful arc
Obecné rysy izolovaných pohybů
Kloubní vzorec
Souhrn
Přístroje
RTG RP
MRI, CT, SCINTIGRAFIE, ARTROSKOPIE
Sonografie
UZ obraz
Srovnání MRI a UZ
Postižení ACR
Exam ACR
Příznaky postižení akromioklavikulárního skloubení
Bolesti ACR v diff. dg.
Luxace akromioklavikulárního skloubení
Kasuistika ACR luxace
Artritida ACR
Obstřik ACR
UZ ACR
Osteoartrosa a osteolyza ACR
Glenohumerální artritida a hydrops glenohumerálního skloubení
Subjektivní a objektivní příznaky
RTG GH artritidy
UZ vyšetření glenohumerální artritidy
UZ obraz synovitidy
Vedlejší známky synovitidy
Riziko diagnostiky pomocí UZ
Citlivost UZ vyšetření glenohumerálního hydropsu
Kombinace glenohumerální artritidy a tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu
Infekční artritida GHM
Hemartros GHM
Traumatická synovitida GHM
Patologie šlachyDHB
Anatomie DHB
Trauma dlouhé hlavy bicepsu
Ruptura šlachy dhb
Tenovaginitida traumatická
Idiopatická tenovaginitida DHB
UZ vyšetření dlouhé hlavy bicepsu
Klinické obtíže u tenovaginitidy DHB
testy na tenovaginitidu DHB
Nepříznivé konce tenovaginitidy
Sonografické vyšetření tenovaginitidy
Normální DHB longitudinálně
Patologický UZ nález na longitudinálním řezu
tenovaginitida  longitudinálně
Normální nález na transverzálním řezu
Patologický UZ nález na transv.řezu
Tenovaginitida
tenovaginitida a burzitida
Luxace
chronická tenovaginitida
Oboustranná tenovaginitida
Ruptura
Aspirace DHB
ObstřikDHB steroidy
Necílená terapie tenovaginitidy
Chronická tendinitida rotátorové manžety
RTG rotátorové manžety
UZ tendinitidyRM
Změny rot. manžety u RA
Kalcifikace m. supraspinatus
Kalcifikace RM
Impigement syndrom
Existence impigement syndromu
kasuistika impigement  syndromu hyperostosou
Kasuistika leze RM impigement
Akutní tendinitida RM
Ruptury svalů a šlach v oblasti glenohumerálního skloubení
diagnostika ruptury RM
akutní ruptura rotátorové manžety
UZ ruptury rotátorové manžety
Parciální ruptura m.supraspinatus
Ruptura m. subscapularis
Ruptury svalů mimo RM
ruptura m. biceps brachii
ruptura m. deltoideus
Patologie burz v oblasti ramenního pletence
Diagnosa postižení burz
Atypické lokalizace burz
Reakce burz na patologii
Burzy s fibrosou
fibrosa  burzy a impigement
Burzy s kalcifikacemi
Hydroxyapat
Burzy s přítomností tekutiny
Infekční burzitida
Aspirace burzy
Hypoalbuminemie
Difusní bolesti ramene
neurologická etiologie
Kořenové syndromy
Kořenový sy. C 6
Kořenový sy. C 7
Kořenový sy. C 8
Komprese periferních nervů
n.thoracicus
n.dorsalis scapulae
n.musculocutaneus
n.suprascapularis
n.axillaris
iradiace při postižení vnitřních orgánů
pseudoradikulární a reflexní syndromy
Thoracic outlet
Obraz thoracic outlet syndromu
Diagnosa outlet
Myofasciální syndromy
myofasciální syndrom m.supraspinatus
Obecné rysy myofascial syndromu
Souhrn
Rarity
Adhezivní kapsulitida
Reflexní vegetativní dystrofie
Glenohumerální nestabilita
klinické obtíže GHM  instability
Vyšetřovací metody nestability
Klinické testy GHM instability
Osteoartrosa
Osteonekrosa
Metastasa do měkkých tkání
Metastasa do kosti
Kuchařka diagnózy v oblasti ramenního pletence
Anamnesa
typické bolesti u postižení ramene
Věk
Přidružené choroby
Ostatní symptomy
Postižení ramenního pletence
typ bolesti při postižení ramenního pletence
bolesti při vyšetření komplexních pohybů
hybnost při postižení ramenního pletence
Omezení aktivního a pasivního pohybu
omezení aktiv a norm pasiv
Oslabení   izometrické kontrakce
Postižení glenohumerálního skloubení
Sledování vývoje
Záznam vyšetření
Nulová metoda
Pomocné metody
Vyšetřování ramene
Pohled
Pohmat
Typy pohybu
Vyšetření pohybů glenohumerálního skloubení
Vyšetření izolovaných pohybů
Typy izolovaných pohybů
vyšetření komplexních pohybů
Typy komplexních pohybů
Vyšetření svalové činnosti
Vyšetření funkce svalů
Vyšetření ruptury rot . manžety
Svalový test
Závěr