RTG ramene

RTG v AP projekci

Základní rentgenová technika pro vyšetřování patologických stavů je rentgen v AP projekci, určitou modifikaci představují vyšetření při vnitřní nebo zevní rotaci.

Speciální RTG projekce

V případech traumatu a podezření na luxaci akromioklavikulárního nebo glenohumerálního skloubení  je možno doplnit i některé speciální projekce.

  1. lopatková projekce

  2. axilární projekce

  3. RTG v AP pohledu se zatížení

  4. V případě podezření na luxaci   akromioklavikulárního skloubení doplňujeme základní AP projekci rentgenovým snímkem AP projekce se závažím v postižené končetině, který diagnostikuje subluxaci v tomto kloubu.

Význam RTG v diagnostice bolestí v oblasti ramenního pletence

RTG má význam pouze pro diagnózu patologie kostních struktur, ale tyto patologické stavy nepatří mezi nejčastější příčiny bolestí ramenního pletence. Navíc je nutné zdůraznit, že i při jasných RTG diagnózách může být zároveň přítomná patologie měkkých struktur, u kterých však RTG vyšetření nemá smysl. Ani nález fraktury nebo luxace na RTG snímku není konečnou diagnózou, pokud nezjistíme pomocí jiných vyšetřovacích metod stav měkkých tkání. V žádném případě se však nelze spokojit s RTG diagnózou osteoartrózy glenohumerálního skloubení (viz osteoartróza glenohumerálního skloubení). V podstatě je RTG vyšetření indikováno spíše z důvodů  obecné zvyklosti než obecného přínosu  pro naše pacienty . Rozhodně nemá význam jako vstupní vyšetření.