Anamnestické údaje při postižení ramenního pletence

Vyšetření pacienta zahajujeme vždy anamnézou, která často pomůže stanovit pracovní diagnózu.

Přidružené choroby

Věk a povolání nemocného

Charakter bolesti

Ostatní symptomy při postižení ramenního pletence

Jeden z nejdůležitějších anamnestických údajů  je  i  reakce pacienta na předchozí terapii a její úspěšnost, zejména obstřiky steroidy. V současné době se k revmatologovi málokdy pacient dostane bez předchozího obstřiku steroidy, ať již u obvodního lékaře nebo u ortopeda. Neúspěch  první injekce  steroidy svědčí pro to, že se jedná o :

  1. závažnější onemocnění

  2. nevhodně cílenou aplikaci obstřiku

  3. onemocnění, při kterém nehraje rozhodující úlohu zánětlivá reakce.