Pohled na ramenní pletenec

Vyšetření pohledem začíná již při svlékání pacienta, které pro klinika představuje nejlepší příležitost pozorovat funkční omezení pohybů, zvláště při přetahování oblečení přes hlavu. Při vyšetření mohou být u zvláště těžkých stavů patrné deformity kontur ramenního kloubu:

Deformity ramenního pletence viditelné v klidu

  1. fraktura klavikuly nebo humeru

  2. burzitida, která však mění konturu ramene až při větší náplni1

  3. atrofie svalů, viditelné zřetelně více při neurologických afekcích než při postižení rotátorové manžety2 revmatickými procesy. U nich se atrofie objevuje pouze u ruptur rotátorové manžety

  4. luxace ramenního kloubu

  5. hematomy : často u eventuálních ruptur svalů

  6. artrotické změny v oblasti sternoklavikulárního skloubení

  7. luxace akromioklavikulárního skloubení

Deformity ramenního pletence viditelné za pohybu

  1. boule na paži při aktivní kontrakci m. biceps u jeho ruptury

  2. odstávání lopatky při kliku proti zdi se může ukázat v případě slabosti m. serratus anterior, například způsobené parézou n. thoracicus longus3

  3. rozšíření sternoklavikulárního skloubení při instabilitě kloubní. Sternoklavikulární skloubení by mělo být sledováno při maximální abdukci. Nadměrné rozšíření kontury tohoto skloubení svědčí pro laxicitu sternoklavikulárního skloubení a jeho ligamentózního aparátu.

Koordinace pohybu a jeho omezení při komplexních pohybech ramenního pletence

Pokud stojíme za vyšetřovaným, můžeme sledovat mimo rozsah pohybu při vyšetření komplexních pohybů končetiny4 skapulohumerální a skapulothorakální rytmus. Ten je v případě poruch zvláště glenohumerálního skloubení porušen a pacient při elevaci končetiny poruchu hybnosti v tomto skloubení kompenzuje nadměrným pohybem lopatky a tak rozsah elevace nemusí být na první pohled omezen.

Přítomnost kloubní nestability

V oblasti ramenního pletence nacházíme nestabilitu nejčastěji u glenohumerálního skloubení. Vzhledem ke svému významu bude proto nestabilita glenohumerálního skloubení probrána samostatně. Se stejnou příčinou obtíží se však můžeme setkat i u sternoklavikulárního a akromioklavikulárního kloubu.

1 Pacient si však otoku ramene všimne a uvádí ho jako příznak, i pokud je množství tekutiny minimální, většinou se slovy mě se zdá, jakoby bylo rameno oteklé, i když na něm nic nevidím

2 mimo ruptury rotátorové manžety

3 tzv. scapula alata

4 tj. elevace v abdukci a ve flexi