Traumatická synovitida glenohumerálního skloubení

Pacient s úrazem ramene, doposud léčen na ortopedii, 3 obstřiky steroidy, každý kolem 20 mg Kenalogu. Pro omezení hybnosti a noční bolesti onemocnění uzavíráno jako zmrzlé rameno. Vzhledem k dlouhodobému nezlepšování stavu nakonec na ortopedii označen jako nespolupracující pacient a rehabilitace prováděná na rehabilitačním oddělení jako nedostatečná .

UZV nález

095 X.jpg (81524 bytes) 

obrázek  a  schéma hydropsu glenohumerálního skloubení   v axilárním řezu, patologická vzdálenost 8,2mm kloubního pouzdra od hlavice humeru - 

 038X.jpg (35122 bytes)

obrázek a schéma tenovaginitidy  dlouhé hlavy bicepsu, u traumatické synovitidy a ruptury labrum posterior

 

labtrX.jpg (60876 bytes)

obrázek a schéma prosáknutí vs. ruptury labrum posterior

videoklip prosáknutí vs. ruptura labrum posterior

MRI obraz

obr_13.jpg (50061 bytes)

MRI  u pacienta s rupturou labrum glenoidale - na tomto snímku   je patrná ruptura labrum glenoidale anterior - šipka

obr_14.jpg (70875 bytes)

MRI  u pacienta s rupturou labrum glenoidale - na tomto snímku je patrná tenovaginititida dlouhé  hlavy bicepsu- šipka

Komentář traumatické synovitidy a ruptury labrum glenoidale

Diagnóza synovitidy glenohumerálního skloubení a tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu byla jasná, labrum posterior se na UZ nezdálo zcela normální, ale diagnózu ruptury jsme nemohli stanovit. MRI vyšetření však zjistilo mimo výše zmíněných diagnóz i rupturu labrum anterior, které je UZ vyšetřením nepřístupné. To opět ukazuje, že pro stanovení diagnózy je někdy nutné kombinovat několik metod. Po aspiraci tekutiny z glenohumerálního skloubení a z pochvy dlouhé hlavy bicepsu, kam byl ještě aplikován steroid, došlo k rychlému zlepšení obtíží.