Osteoartróza akromioklavikulárního skloubení

Akromioklavikulární skloubení je často postiženo osteoartrózou sekundární, následkem úrazu v anamnéze. Osteoartróza akromioklavikulárního skloubení se však může objevit i v rámci generalizované, primární osteoartrózy, v tomto případě však její vznik a projevy nejsou tak bolestivé. Nelze však zapomenout, že osteoartróza akromioklavikulárního skloubení může být konečným důsledkem zánětlivého postižení tohoto skloubení nebo že na primární osteoartrózu může nasednout sekundární synovitida . Proto si myslíme, že toto skloubení nelze odbýt jedinou diagnózou – osteoartrózy akromioklavikulárního skloubení na stanovenou na podkladě RTG – jak se dodnes děje. Domníváme se, že pacientovi obtíže v případě '' symptomatické'' osteoartrózy jsou způsobené synovitidou a nikoliv artrózou, a proto mají intraartikulární obstřiky steroidy výborný efekt . Osteoartróza akromioklavikulárního skloubení je častou příčinou  impigement syndromu, kdy prominující kloub tlačí na rotátorovou manžetu.

 

Symptomy osteoartrózy akromioklavikulárního skloubení

Bolest a lokální palpační bolestivost v oblasti akromioklavikulárního kloubu, který často prominuje následkem tvorby osteofytů. Při vyšetření pohybů se mohou vyvolat i drásoty vycházející z tohoto skloubení.

 

 

Osteolýza klavikuly

Následkem traumatu akromioklavikulárního skloubení může vzniknout i osteolýza klavikuly. Symptomy jsou zde shodné jako při ostatních procesech v oblasti akromioklavikulárního skloubení, tj. bolest a omezení hybnosti. Diagnóza osteolýzy je nejvhodnější pomocí RTG.