Thoracic outlet syndrom

Výše uvedené kompresivní syndromy  kořenů nebo periferních nervů byly provázeny motorickými a senzitivními poruchami na podkladě postižení pouze jediného nervu. Existuje však ještě jedno onemocnění - thoracic outlet syndrom, kdy dochází k vícečetné kompresi nervových struktur spolu s útlakem artérií a vén. Je však třeba zdůraznit, že se dnes tato diagnóza pokládá za mnohem vzácnější, než se původně předpokládalo.

Anatomické souvislosti thoracic outlet syndromu

Současný útlak cévních i nervových struktur je vyvolán nepříznivými anatomickými poměry. K útlaku dochází v trojúhelníkovém prostoru, jehož hranicí je:

vpředu m. scalenus anterior

vzadu m. scalenus posterior

dole 1. žebro

V tomto malém prostoru procházejí nervové plexy a véna a arteria subclavia v intimní blízkosti, a tak při zúžení tohoto prostoru dochází k současné kompresi všech těchto struktur.

 

Etiologie thoracic outlet syndromu

Příčiny thoracic outlet syndromu jsou všechny procesy, které zmenšují tento trojúhelníkový prostor:

hypertrofie m. scalenus anterior

anomálie krčních obratlů

patologické procesy v l. žebru (hojení fraktury svalkem atd.)

anomálie cév – aneurysma arterie nebo vény subclavia

patologické procesy klavikuly

vzácně i hypertrofie m. pectoralis minor

 

Podtypy thoracic outlet syndromu

V závislosti na místě komprese a hlavní etiologii se někdy u thoracic outlet syndromu rozlišují jeho jednotlivé podtypy, ale pro klinickou praxi je toto dělení zbytečné.

 

Syndrom Místo komprese
Skalenový

Mezi m. scalenus anterior a prvním žebrem(obvykle krčním žebrem)

Kostoklavikulární mezi prvním žebrem a klavikulou
Hyperabdukční mezi svalem pectoralis minor a žebrem