Přístrojové vyšetřovací metody

V této kapitole se budeme snažit stručně popsat výhody a nevýhody jednotlivých metod. Bez kvalitních vyšetřovacích metod nelze v oblasti ramenního pletence provést  kvalitní diagnostiku. Finanční nároky  však samozřejmě omezují dostupnost těchto metod  pro naše pacienty. Právě proto jsme přesvědčení, že jedinou schůdnou  možností vyšetření pacienta je ultrazvuk , který přináší rychlé, validní výsledky  srovnatelné s MRI. Naproti tomu RTG snímek ramene je v podstatě  zbytečný. I když  nechceme  zpochybňovat  význam  fyzikálního vyšetření a anamnesy musíme znovu  zdůraznit, že diagnosu ramene nelze bez UZV nebo MRI  stanovit.