Kasuistika luxace akromioklavikulárního skloubení

Pacient přichází s l měsíc trvajícími bolestmi ramene . Vznik po pádu na rameno, kdy ke vzniku bolestí došlo spolu se hlasitým prasknutím. Od té doby je hybnost omezená. Nemůže v noci spát. Vzhledem k anamnese úrazu pacient odeslán druhý den po úraze na RTG vyšetření . Závěr z RTG vyšetření : normální nález na rameni. Vzhledem k tomu pacient ponechán na NSA a do revmatologické ambulance přichází za l měsíc se stejnými obtížemi.

UZV nález

Při vyšetření   -  zjištěná normální  rotátorová manžeta i dlouhá hlava bicepsu v normě. V axilárním řezu bez přítomnosti tekutiny . Patologie zjištěná na acromioklavikulárním skloubení.

 blecX.jpg (114260 bytes)

obrázek a schéma luxace akromioklavikulárního skloubení , kde je vidět rozestup akromionu a klavikuly  od sebe

 blenoX.jpg (85056 bytes)

obrázek a schéma  u téhož pacienta na zdravé straně, zde  rozestup akromionu a klavikuly není přítomný 

 blecsrX.jpg (80083 bytes)

obrázek a schéma zdravé a postižené strany u téhož pacienta

 

 

Objektivní nález

akrolux.jpg (20360 bytes)

obrázek - luxace akromioklavikulárního skloubení (na levém rameni), kde je vidět schodovitá deformita