Infekční artritida

Onemocnění začalo po práci na zahrádce, kde pacient udává nadměrnou fyzickou námahu. Druhý den po práci má bolesti ramene, které ho obtěžují. Jsou v klidu, ale při pohybu se zhoršují. V noci však spí bez obtíží. Jinak se cítí zcela zdráv. Odchází do ortopedické ambulance, kde je mu aplikováno 10 mg Kenalogu do ramenního kloubu. Druhý den po aplikaci dostane teploty 39 st. C, třesavky a zimnice; bolesti se stupňují výrazným způsobem. Dochází k prudkému zhoršení celkového stavu, pro které je přijat na interní oddělení. Zde je opět navštíven ortopedem. Ortoped vylučuje vzhledem k normálnímu RTG nálezu!!!!! septickou artritidu a aplikuje dalších l5 mg Kenalogu do ramenního kloubu. Bolesti se však dále zhoršují dále a netlumí je ani Morfin. Pak se po jednom týdnu nakonec pacient náhodně dostává na UZ vyšetření s diagnosou zmrzlého ramene.Objektivní nález

Pacient schvácený, ležící, febrilní, "na umření", k vyšetření musí být přivezen na posteli.

Rozsahy pohybů ramene

Pacient má tak kruté bolesti, že nemůže aktivně abdukovat rameno nad 20 st. Při vyšetření pasivní hybnosti dokážeme abdukovat pacientovu paži asi do 40 st. Musíme to však provádět s velikou obezřetností pro kruté bolesti.

UZ nález septické artritidy glenohumerálního skloubení

060X.jpg (61960 bytes)

obrázek a schéma  septické artritidy v glenohumerálním skloubení – transverzální řez

videosekvence septické artritidy v glenohumerálním skloubení – transverzální řez 

061X.jpg (23459 bytes)

Obrázek a schéma septické artritidy v glenohumerálním skloubení - axilární řez ve srovnání se zdravou stranou