Rizika diagnostiky synovitidy glenohumerálního skloubení pomocí UZ

I metoda UZ vyšetření synovitidy glenohumerálního skloubení má svá rizika a omezení, jako ostatně všechny diagnostické metody v oblasti glenohumerálního skloubení. Problematika diagnostiky spočívá v tom, že ne vždy je synovitida spojena s přítomností výpotku v glenohumerálním skloubení a to ze dvou důvodů.

Může se jednat o "suchou" synovitidu bez přítomnosti exsudátu

Glenohumerální kloub může za fyziologických okolností komunikovat s periartikulárními strukturami skrz otvory v kloubním pouzdru. Někdy tak těmito otvory dojde při zvýšení tlaku tekutiny při exsudaci v glenohumerálním skloubení k naplnění paraburz v okolí glenohumerálního skloubení. Protože tato burza je patrná již při zběžném UZV vyšetření, opomene se vyšetření   glenohumerálního skloubení v axilárním řezu, které je pro diagnosu hydropsu nezbytné.  Často je v  u těchto stavů přítomná i tekutina podél dlouhé hlavy bicepsu.

 

 

Postup u nejednoznačných UZ nálezů možné synovitidy glenohumerálního skloubení

Domníváme se, že v případě nejasné diagnózy na UZ nebo přítomnosti klinických známek nevylučujících glenohumerální synovitidu je pacienta vhodné vyšetřit na MRI a nebo ještě lépe na artroskopii, která může přinést další užitečné informace i o etiologii synovitidy.