Aspirace z burzy  v oblasti a .brachialis

burvX.jpg (83404 bytes) 

obrázek a schéma  aspirace subdeltoidní burzy v oblasti a. brachialis

videoklip aspirace subdeltoidní burzy v oblasti a. brachialis 

Komentář

Z videosekvence je patrná nutnost využívat UZ při injekčních procedurách, neboť důležité struktury jsou v oblasti ramenního pletence jen v minimální vzdálenosti od sebe a při aspiracích by mohlo dojít k poranění těchto struktur.