Neurologická onemocnění propagující se do oblasti ramenního pletence

Anatomické souvislosti nervového systému

Bolesti v oblasti ramenního kloubu mohou vyvolávat různé etáže nervového systému. Nejčastější etáže jsou:

Poruchy CNS

Poruchy ramenního pletence vznikají hlavně po cévních mozkových příhodách. V oblasti ramenního pletence se pak projevují jako:

  1. algodystrofický syndrom ruka – rameno

  2. adhezivní kapsulitida

Poruchy předních rohů míšních

Choroby jako syringomyelie atd., které se projevují atrofiemi svalů a poruchami citlivosti v oblasti periferie horní končetiny.

Poruchy nervových kořenů

spojené nejčastěji s diskogenními obtížemi distálních segmentů krční páteře

Poruchy plexu

traumata motocyklistů, plexopatie

Poruchy periferních nervů

periferní útlakové syndromy, traumata

 

 

 

Nejčastější patologické stavy neurogenní etiologie v oblasti ramenního pletence

Pro běžnou praxi v rutinní praxi je nutné od sebe rozlišit tři základní stavy:

  1. Kořenové syndromy krční páteře

  2. Reflexní algický (pseudoradikulární) syndrom v oblasti ramenního pletence

  3. Periferní útlakové syndromy