Souhrn kapitoly myofasciálního syndromu

Při aktivaci trigger pointu dojde ke vzniku vzdálené bolesti pro něj zcela typické, většinou tupého, někdy však i velice intenzivního charakteru. Sval, ve kterém je TP aktivní, je ve spazmu a má sníženou sílu kontrakce. Tento syndrom se vyskytuje jako primární, vzniklý na podkladě svalových příčin nebo sekundární, jako produkt jiných onemocnění. Myofasciální syndrom je možno nalézt ve všech svalech lidského těla.

Výše uváděné údaje o obecných projevech myofasciálního syndromu jsou v zásadě platné pro všechny svaly. Vzhledem k tomu, že se na pohybech ramenního kloubu podílí tolik svalů, setkáme se v oblasti ramenního pletence s několika myofasciálními syndromy.