Klinický obraz thoracic outlet syndromu

neurologické obtíže

 1. bolesti v rameni, hrudníku, pažích a rukou (bolestivá palpace v supraklavikulární oblasti)

 2. parestézie (nejčastěji v dermatomu C8 a Th1)

 3. svalová slabost: není příliš výrazná, uplatňuje se hlavně v oblasti svalů inervovaných dolní části brachiálního plexu10 , a proto se s ní při vyšetřovaní ramenního pletence nesetkáme

 

vaskulární obtíže

 1. otok periferie končetiny

 2. oslabení pulsu, zmenšení teploty rukou

 3. cyanóza, Raynaudův fenomen, možnost ulcerace prstů

 4. rozšíření žil (někdy)

 5. systolický šelest v supraklavikulární oblasti

 

 

Diferenciální diagnostika thoracic outlet syndromu

 1. onemocnění s postižením motorického neuronu míšních dolních segmentů C páteře11 a kořeny nervů v této lokalizaci12

 2. plexopatie nebo sek. postižení plexu u tumoru – Pancoastův tumor

 3. komprese periferních nervů:

n. ulnaris

n. medianus13

 

 

10 tento plexus inervuje hlavně svaly thenaru, hypothenaru a předloktí

11 tumory C páteře, syringomyelie, arachnoiditida

12 radikulární sy kořene C 7, 8, Th l při výhřezu disku

13 nejčastější příčina obtíží, která je falešně interpretována jako thoracic outlet syndrom