POSTIŽENÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍHO SKLOUBENÍ

Akromioklavikulární postižení je dle našeho názoru poměrně časté, ale vzhledem k malé možnosti objektivizace patologie akromioklavikulárního skloubení pomocí přístrojových metod doposud uniká zraku medicínské veřejnosti. Přesto si musíme uvědomit, že se v případě akromioklavikulárního skloubení jedná o plnohodnotný kloub, který je postižen revmatickými procesy stejně často jako ostatní klouby. Při vyšetření pacienta se můžeme setkat s některými příznaky , které nás mohou na jeho postižení upozornit.

Příznaky postižení akromioklavikulárního skloubení

 

 

 

V následujících bodech uvedeme nejčastější příčiny bolestí v oblasti akromioklavikulárního skloubení:

 

  1. Arthritis akromioklavikulárního skloubení

  2. Osteoartróza akromioklavikulárního skloubení a osteolýza klavikuly

  3. Luxace akromioklavikulárního skloubení