Rentgenové vyšetření glenohumerální artritidy

Na RTG snímku rozvinuté glenohumerální artritidy je patrné snížení kloubní štěrbiny a objevení se erozí a cyst bez přítomnosti osteofytů a sklerotizace. Tyto změny jsou patrné zejména v horní a zadní části hlavice humeru – je však nutné připomenut, že se tento nález vyvíjí až po delší době (řadově měsíců) a je výsledkem rozsáhlých změn měkkých složek ramenního kloubu. Konečnými RTG projevy artritidy mohou být osteoartrotické změny nebo osteonekróza hlavice humeru.  

 

 

RTG vyšetření neumožňují  diagnostiku časné artritidy glenohumerálního skloubení a artrotické změny na RTG nevylučují současnou či předcházející glenohumerální artritidu!!!!