Útlakový syndrom n. musculocutaneus

složení nervu

motorická inervace m. biceps brachii a m. coracobrachialis

funkce svalu

flexe v lokti (v patologii ramene se příliš neprojeví, neboť flexe m. biceps brachii a m. coracobrachialis je dostatečně nahrazena m. deltoideus)

příznak oslabená flexe v lokti