Patologie burz v oblasti ramenního pletence

Burza neboli tíhový váček je struktura vznikající v řídkém vazivu v okolí svalů a kloubů, kde dochází k většímu tření těchto struktur. V lamelách vaziva sousedících se svalem vzniká štěrbina se stěnami odpovídajícími stavbou synoviální membráně kloubu. Buňky burzy produkují tekutinu odpovídající synoviální tekutině.

Anatomická lokalizace burz v oblasti ramenního kloubu

V oblasti ramenního kloubu se nacházejí dvě základní burzy

subdeltoidní

subakromiální

s názvem odvozeným od struktur, pod kterými se nacházejí. Přesné odlišení těchto struktur však není vždy možné i pro jejich schopnost komunikovat navzájem. Burzy se mohou vyskytnout i na jiných místech, a proto je důležité na jejich patologii myslet kdykoliv a kdekoliv, když je přítomná lokalizovaná bolestivost nebo otok. V případě rozsáhlých burz je přítomná fluktuace. Samotná burza může být postižena patologickými procesy osamoceně, častá je však kombinace onemocnění burzy se současným postižením šlach (nejčastěji tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu) nebo glenohumerálního kloubního pouzdra 16.

111a.jpg (49258 bytes)

obrázek subdeltoidní burzy

16 struktur s podobnou synoviální výstelkou