Impigement syndrom

U tohoto stavu při abdukci ramene nepodklouzává rotátorová manžeta hladce pod akromionem a korakoakromiálním ligamentem. V případě nadměrného otěru rotátorové manžety o tyto tuhé struktury dochází k jejímu chronickému tlakovému poškození. Postižení je zároveň zvýrazněno i tím, že v této oblasti je prokrvení rotátorové manžety (šlachy m. supraspinatus) nejmenší, a proto jsou reparativní procesy zpomalené. Domníváme se, že zúžení tohoto prostoru často vzniká na podkladě prominujícího akromioklavikulárního skloubení, jak na podkladě artrózy nebo synovitidy akromioklavikulárního skloubení skloubení.

Klinický obraz impigement syndromu

Klinicky se tento proces může projevovat jako painful arc 15. V případě abdukce ramenního pletence se od určitého úhlu, při kterém dojde k uskřípnutí rotátorové manžety, vyvolá bolest. Tato bolest trvá do doby, dokud hlavice humeru neproklouzne pod akromionem a abdukce pokračuje již bez bolesti, viz následující obrázky :

V klidové poloze je drážděná oblast / většinou m. supraspinatus a šlacha dlouhé hlavy bicepsu / vzdálená od suprahumerálního (subakromiálního prostoru) as bolest proto není přítomná 

108.jpg (15823 bytes)

pokud však dochází k elevaci končetiny dojde ke kompresi  postiženého místa  v nejužším prostoru ( subakromiální prostor) a dojde k vyvolání bolesti nebo dokonce  k zastavení abdukce, viz následující obrázek

 

105.jpg (28108 bytes)

 

pokud se však bolest překoná a uskřinovaná  tkáň  se již dostane  do volnějších prostor,  bolest vymizí. Při vracení končetiny do klidové polohy se však bolest objeví ve stejném rozsahu pohybu. 

104.bmp (154566 bytes)

Klinický test na impigement syndrom

V literatuře jsou uváděny klinické testy na impigement syndrom, které jsou však dle našeho názoru zcela nespecifické a nemá cenu je provádět.

15 tento příznak však není specifický, a musí být vyloučena jiná příčina obtíží - UZ vyšetření je vždy nutné