Difúzní bolesti v oblasti ramenního pletence

Difúzní bolesti v oblasti ramenního pletence jsou takové, u kterých nenalezneme jednoznačné vysvětlení jejich příčiny vyšetřovacími metodami jako je MRI, artroskopie, RTG nebo UZ. (UZ vyšetření však považujeme za dostačující orientační vyšetření, které vyloučí závažné, lokalizované postižení měkkých struktur1).

 

Klinický obraz difúzních bolestí ramenního pletence

 1. Lokalizace bolestí je difúzní, pacient nedokáže lokalizovat bolesti do jednoho místa.

 2. Bolesti jsou spíše tupé, obtěžující spíše svojí chronicitou než intenzitou (u těchto bolestí samozřejmě existují výjimky – například akutní radikulární syndromy krční páteře).

 3. Bolesti jsou často vázány na určitý pohyb, a k jejich vyvolání dochází pouze při určité poloze. Většinou se pacient několikrát snaží provést pohyb, než se mu podaří ten, který bolest vyvolává.

 4. Omezení rozsahu pohybu je minimální nebo není přítomno.

 5. Izometrická kontrakce není výrazně oslabená, často se objeví její bolestivost.

 6. Ranní ztuhlost, zesílení bolestí v noci a při ležení na postiženém rameni (svědčící pro zánětlivé onemocnění) není přítomna.

 

 

 

 

Oblasti s nejčastějším výskytem difúzních bolestí ramenního pletence

 

 1. úpony svalů ramenního pletence na humeru (zvláště v oblasti m. deltoideus)

 2. labrum glenoidale posterior

 3. m. trapezius , m. supraspinatus v celém průběhu

 4. úpony svalů na lopatce

 5. hrudní a krční páteř paravertebrálně

 6. akromion

 

obrázek lokalizace difúzních bolestí v oblasti ramenního pletence

1 výjimku tvoří anamnéza úrazové etiologie, kde se vzhledem k SLAP syndromu a možnosti postižení kloubu v místě UZ vyšetření nedostupných nerozpakujeme pokračovat i dalších vyšetřeních jako je MRI nebo artroskopie.