Kineziologie ramenního pletence

Glenohumerální kloub má největší hybnost ze všech kloubů těla. Přesto se však na pohybech celého ramenního pletence podílejí stejně významně i zbývající klouby  (viz nepravá   skloubení pravá skloubení  podílející se na stavbě pletence ramenního). Bez   koordinace pohybu glenohumerálního skloubení   s těmito klouby není   plný pohyb ramenního pletence možný. Ve většině případů je význam hybnosti glenohumerálního skloubení přeceňován a činnost zbývajících  složek podceňována.  Přesto   při vyšetření  pohybu můžeme    rozlišit,  zda se jedná spíše o  izolované postižení    glenohumerálního skloubení  nebo  spíše o komplexní   postižení všech složek  ramenního pletence. Rozlišení je možné provést při vyšetření komplexních pohybů nebo  izolovaného pohybu.

Komplexní pohyby

Komplexní pohyby ramenního pletence jsou pohyby celého pletence, při kterých jsou zapojovány všechny jeho složky

Obecné rysy komplexních pohybů

 

Izolované pohyby

Izolované pohyby  jsou pohyby, které jsou vázány pouze na glenohumerální skloubení  (nikoliv celý ramenní pletenec!!!) a struktury s ním související.

Izolované pohyby glenohumerálního skloubení