Kořenový syndrom C 7

Pro kořenový syndrom C7 jsou typické tyto obtíže:

BOLESTI A PORUCHA CITLIVOSTI

na zadní straně horní končetiny až po 2-4 prst

OSLABENÉ SVALY V OBLASTI RAMENE

m. latissimus dorsi

m. pectoralis maior a minor

triceps brachii

OSLABENÉ SVALY V DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY

m. flexor digitorum superficialis

OSLABENÝ REFLEX

tricipitový

OSLABENÁ FUNKCE

flexe a extenze zápěstního kloubu