Charakter bolesti při postižení ramenního pletence

Bolest přestavuje největšího pomocníka při pátrání po patologii v oblasti ramenního pletence. Je prvním, nejvíce obtěžujícím příznakem, který pacienta přivádí k lékaři. Ve spojení s některými dalšími údaji může charakter bolesti přispět k diagnóze onemocnění.

Akutní, intenzivní bolest, nejčastěji i klidová, s ranní ztuhlostí, zhoršená při ležení na postižené straně a v noci, se zhoršením při pohybech končetiny je způsobená v naprosté většině případů tenosynovitidou dlouhé hlavy bicepsu a v malé míře eventuální burzitidou či artritidou glenohumerálního či akromioklavikulárního skloubení. Při výskytu těchto anamnestických údajů je s velkou pravděpodobností jisté, že onemocnění je způsobeno těmito afekcemi a jedná se o tedy patologii v blízkosti glenohumerálního skloubení. Ideální možností pro diagnostiku je pokračovat v dalším vyšetření pomocí UZ, který je v diagnostice těchto příčin suverénním prostředkem.

Čím je bolest větší a akutnější, tím se zvyšuje výtěžnost UZ vyšetření !!!

schéma - přínos bolesti pro diferenciální diagnosu