Současné omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu v glenohumerálním skloubení

 

Pokud při vyšetření zjistíme přibližně stejný deficit rozsahu aktivního i pasivního pohybu, přicházejí do úvahy následující patologické stavy:

strukturální změny kloubu a jeho pouzdra

  1. destrukce kloubních povrchů (artritida, artróza, fraktura, kloubní myška)

  2. adhezívní kapsulitida / vzácně!! pokud existuje ???? /

  3. luxace kloubu

  4. hydrops kloubní 

  5. synovitida kloubu

 

poškození svalů a jejich úponů včetně rotátorové manžety

  1. záněty, degenerativní změny a ruptury rotátorové manžety

  2. tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu ( nejčastěji !!! )

  3. burzitida ( fibrotizující i exsudativní)

Omezení hybnosti ramenního pletence mohou způsobovat skutečně všechny tyto příčiny, a proto se při nálezu omezeného rozsahu pohybu nelze spoléhat jen na stanovení klinické diagnózy adhezívní kapsulitida nebo mytologické diagnózy humeroskapulární periartritida a zmrzlé rameno, jak se dodnes běžně děje.