Ruptura dlouhé hlavy bicepsu na transverzálním řezu

Pokud na UZ nevidíme uvnitř bicipitálního žlábku10 šlachu dlouhé hlavy bicepsu, lze předpokládat kompletní rupturu dlouhé hlavy bicepsu. Při ruptuře dlouhé hlavy bicepsu dojde ke smrštění šlachy a svalu distálně, a tak ve žlábku není možné zjistit odpovídající strukturu šlachy. Tento nález je u revmatických chorob vzácný, zřejmě proto, že šlacha je většinou pevně fixována granulacemi ve žlábku11.

Ruptura  dlouhé hlavy bicepsu

10 Prázdný žlábek je i u luxace šlachy z bicipitálního žlábku, a proto je nutné hledat šlachu i v jiné lokalizaci než za normálních okolností

11 Pro UZ vyšetření parciálních ruptur je výhodnější longitudinální řez