Normální nález na longitudinálním řezu

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma longitudinálního řezu dlouhé hlavy bicepsu na UZ

 

Na longitudinálním řezu rozlišujeme za normálních okolností čtyři vrstvy :

kůži a podkoží

m. deltoideus

přechod šlachy ve svalovou hmotu caput longum m. biceps brachii

humerus

DHBX.jpg (85513 bytes)

 UZ snímek a schéma  dlouhé hlavy bicepsu na longitudinálním řezu

Vrstvy jsou dobře rozlišitelné. Za povšimnutí však stojí skutečnost, že hyperechogenní linie, která je mezi m. deltoideus a m. biceps, je pouze přechod vláken m. deltoideus do fibrózních vláken, které obklopují bicipitální žlábek, a nikoliv již šlacha dlouhé hlavy bicepsu, která se nachází až pod touto linií.

Patologické nálezy zjistitelné při ultrazvukovém vyšetření longitudinálního řezu dlouhé hlavy bicepsu