Reflexní vegetativní dystrofie

Etiologie reflexní vegetativní dystrofie

Reflexní vegetativní dystrofie je často spojena s adhezívní kapsulitidou ramenního pletence, a proto je reflexní vegetativní dystrofie přiřazena k předcházející kapitole. Etiologie reflexní vegetativní dystrofie není známá. Vzniku tohoto syndromu předchází často drobné trauma ramene. Postiženi jsou pacienti starší 60 let. Projevy reflexní vegetativní dystrofie jsou v oblasti periferie končetiny někdy větší než v oblasti ramenního kloubu.

Klinický obraz reflexní vegetativní dystrofie v oblasti ramenního pletence

při plně rozvinutém obrazu v oblasti ramenního pletence nacházíme projevy adhezívní kapsulitidy

Klinický obraz reflexní vegetativní dystrofie na periferii končetiny

  1. hyperémie

  2. hyperalgézie

  3. hyperhidróza

  4. hypertrichóza někdy až v pozdním stadiu onemocnění

 

 

Vývojová stadia reflexní vegetativní dystrofie na periferii horní   končetiny:

1. stadium reflexní vegetativní dystrofie

Zvýšená aktivita sympatiku s difúzním otokem končetiny distálně, bolestí, zvýšenou vaskularizací a radiografickými známkami demineralizace kostí. Trvání první fáze je ohraničeno na 3-6 měsíců a může pokračovat do další fáze nebo začne postupně odeznívat .

2. stadium reflexní vegetativní dystrofie

V tomto stadiu dochází k atrofizaci svalstva a podkoží, končetina je chladnější proti druhé straně.

3. stadium reflexní vegetativní dystrofie

V konečném stadiu dystrofických změn již vznikají kontraktury svalů s bledou, chladnou a bolestivou končetinou.

 

 

Výskyt reflexní vegetativní dystrofie

poměrně řídký