RTG rotátorové manžety

RTG snímek v AP projekci

Mírné stupně poškození rotátorové manžety jsou   samozřejmě rentgenově němé. Při těžším stupni poškození jsou však uváděny některé změny na RTG. Dle našeho názoru jsou však následující literární údaje zcela nespolehlivé.

Přehled RTG známek poškození rotátorové manžety v AP projekci

  1. cysty a skleróza hlavice humeru

  2. strukturální iregularity kortexu velkého tuberkulu humeru

  3. v oblasti úponu šlach skleróza a prohloubení sulku mezi velkým tuberkulem a povrchem kloubu

  4. skleróza spodního povrchu akromionu

  5. přítomnost kalcifikací v oblasti rotátorové manžety

 

 

Srovnávací RTG snímek obou ramen

Elevace hlavice humeru na postižené straně a zmenšení prostoru mezi hlavicí humeru a akromionem má být často u poškození rotátorové manžety (burzitida má zvětšení subakromiálního prostoru).

 

 

RTG snímek při 60 st. vnitřní rotaci

má demonstrovat typické imprese na hlavici humeru nebo kalciová depozita v oblasti m. infraspinatus.

 

Komentář

V současné době se domníváme, že RTG posuzování rotátorové manžety je nespolehlivé, často zavádějící. Při dostupnosti vyšetřovacích metod jako je MRI a UZ, které rotátorovou manžetu přímo znázorňují, je RTG vyšetření při podezření na patologii rotátorové manžety naprosto nevhodné.