Diagnostika ruptury rotátorové manžety

 

  1. artrografie (prokáže kompletní ruptury)

  2. MRI

  3. UZ vyšetření

  4. artroskopie

 

Z těchto metod je nejdostupnější  a nejméně   zatěžující MRI a UZV, přičemž jako vstupní  diagnostická metoda by dle našeho názoru měl  být  UZV  vyšetření. 

 

 

Klinické symptomy ruptury rotátorové manžety

intenzivní bolest v klidu
omezení aktivního i pasivního rozsahu pohybu
zesílení bolesti při abdukci
oslabení abdukce či spíše  její nemožnost 
lokální bolestivost  v místě ruptury  při palpaci
(drop out ) klinický příznak kompletní ruptury

 

VIDEO DROP OUT

(drop out) je  klinický příznak kompletní ruptury rotátorové manžety, kdy pasivně provedeme elevaci ramene v  abdukci do úhlu 120 stupňů, pak necháme pacientovu paži bez opory a ta samovolně padne dolů, protože schází funkce m. supraspinatus14 .

14 pozor na podobné příznaky periferní parézy n. axillaris