Luxace dlouhé hlavy bicepsu na transverzálním řezu

Luxace šlachy dlouhé hlavy bicepsu je porucha, dobře zjistitelná ultrazvukem při vyšetření dlouhé hlavy bicepsu na transverzálním řezu. Šlachu fixuje za normálních okolností v bicipitálním žlábku ligamentum napjaté mezi tuberculum major a tuberculum minor. Pokud dojde k poruše tohoto ligamenta, nebo je žlábek příliš mělký, může dojít k dislokaci šlachy z tohoto žlábku (většinou mediálně).

Příznaky dislokace šlachy dlouhé hlavy bicepsu

bolestivá flexe proti odporu v loketním kloubu. Bolest je samozřejmě lokalizována v oblasti bicipitálního žlábku

bolestivá abdukce v ramenním kloubu

přeskakování šlachy v oblasti žlábku při pohybu v ramenním kloubu, které mohou prsty vyhmatat

omezení hybnosti ramenního pletence

Při ukázce obrazové informace z UZ se však na tyto, pro stanovení diagnosy nejednoznačné příznaky asi nebudeme příliš spoléhat.

078X.jpg (48359 bytes)

obrázek a schéma  luxace dlouhé hlavy bicepsu transverzální  řez

Videosekvence luxace dlouhé hlavy bicepsu

 

 087 X.jpg (46014 bytes)

obrázek a schéma luxace dlouhé hlavy bicepsu na UZ - longitudinální řez (povšimněte si vrstvu m. subscapularis, která na rozdíl od fyziologického stavu v případě luxace dlouhé hlavy bicepsu ji odděluje od humeru)