Burzy s fibrosou

Fibrotizující procesy v burze jsou spojeny s impigement syndromem. V případě impigement syndromu, kdy útlak  postihuje   rotátorovou manžetu, dochází sekundárně na podkladě reaktivních změn i k postižení burz.

Komentář fibrotizující burzitidy

Během 2 let jsme se setkali u 2 pacientů (70-80 let) s výrazným omezením hybnosti ramenního pletence, doprovázeným jen malou bolestivostí!!! Jediný patologický nález na UZ představovala fibroza subdeltoidní burzy. Do této burzy jsme aplikovali 12 mg Depo Medrolu s lokálním anestetikem. Již po aplikaci O,5 ml tekutiny došlo ke vzniku praskavého fenoménu a pacienti okamžitě udávali vymizení bolesti a výrazné zvětšení rozsahu pohybu. Při kontrole za týden byla již hybnost bez omezení . Domníváme se, že i fibrotizující burzitida může vyvolat obtíže, napodobující adhesivní capsulitis. Tyto primárně fibrotizující burzitidy jsou však poměrně vzácně. Za pokus stojí v tomto případě obstřik burzy steroidy s lokálním anestetikem - samozřejmě jen pod UZ.