Akutní ruptura rotátorové manžety

Je většinou spojená s úrazem a představuje akutní, silně bolestivý stav, navazující okamžitě na trauma se ztrátou hybnosti končetiny. I u malých ruptur, kdy ruptura zároveň prochází pouzdrem glenohumerálního skloubení a komunikuje s kloubní dutinou, jsou přítomny výrazné klinické obtíže. Postižení pacienta není závislé jen na stupni postižení samotného svalu, ale na reakci samotného glenohumerálního skloubení.

Ruptura rotátorové manžety je totiž spojená s:

  1. akutním hemartrosem
  2. následnou synovitidou glenohumerálního skloubení
  3. sekundární náplní v oblasti dlouhé hlavy bicepsu a eventuálně i burzitidou

 

    

Lokalizace ruptur svalů vytvářejících rotátorovou manžetu

Při vyšetřování UZ jsme se setkávali častěji s rupturou rotátorové manžety než s rupturou svalu ještě před jeho splynutím do rotátorové manžety. Proto nelze v podstatě říci, který sval byl postižen nejčastěji, protože v samotné rotátorové manžetě již svaly nelze od sebe rozlišit . Je však pravda, že nejčastěji byly ruptury rotátorové manžety lokalizované laterálně od žlábku šlachy dlouhé hlavy bicepsu, kde se největší částí  upíná m. supraspinatus. Pokud byly tyto ruptury lokalizované mediálně od žlábku šlachy dlouhé hlavy bicepsu, diagnostikovali jsme tyto ruptury jako ruptury m. subscapularis. Pokud jsme se setkali s rupturou rotátorové manžety v oblasti labrum posterior, považovali jsme tuto rupturu za rupturu m. infraspinatus. Domníváme se,  že nejčastější lokalizací ruptury rotátorové manžety je oblast rotátorové manžety mezi žlábkem šlachy dlouhé hlavy bicepsu a labrum posterior - tj. ruptura s   maximálním postižením m. supraspinatus.

108.jpg (15823 bytes)


obrázek ruptura m. supraspinatus