Výsledek necílené terapie steroidy

Opakovaně se setkáváme s nálezem vysoce viskózního punktátu ze šlachové pochvy dlouhé hlavy bicepsu. Jejich přítomnost je spojena s anamnézou dlouhodobých obtíží – většinou několik měsíců a často i roky. Domníváme se, že tento nález v převážné většině představuje následek exsudativní tenosynovitidy, která končí změnou charakteru tekutiny původně zánětlivé na nezánětlivou . Často tomuto stavu předcházejí necílené obstřiky steroidy, které sice utlumí zánětlivou reakci a exsudaci, ale tekutinu z pochvy šlachy dlouhé hlavy bicepsu nedokáží odstranit . Terapie těchto stavů je velice svízelná. Aspirace hustého exsudátu jehlou pod UZ málokdy dokáže odstranit veškerý obsah, a i v případě odsátí veškeré tekutiny dochází k recidivám. Někdy je obsah kolem šlachy tak hustý, že dokážeme odsát pouze několik kapek. U tohoto druhu tenosynovitidy je podle našeho názoru nakonec nutné operační řešení.  Překvapivá je skutečnost, jak malé množství tekutiny v pochvě dokáže vyvolat tak velké klinické obtíže .