Kloub glenohumerální a labrum glenoidale

222.jpg (120214 bytes)

Labrum glenoidale zvětšuje rozsah kontaktu hlavice humeru s kloubní jamkou a tak se podílí na stabilizaci celého skloubení. Labrum glenoidale však nemá rozhodující funkci pro stabilizaci ramenního kloubu. Hlavním stabilizátorem glenohumerálního skloubení jsou svaly. Za zmínku stojí i to, že se v blízkosti labrum glenoidale upíná dlouhá hlava bicepsu na tuberculus supragleonoidalis scapulae.

Kloub sternoklavikulární

Tento kloub tvoří klavikulární incisura na manubriu sterna a facies articularis sternalis klavikuly. Skloubení se chová jako kulovitý kloub. Je nutné připomenout přítomnost intraartikulárního disku v tomto skloubení.

sterno.jpg (85914 bytes)

 obrázek sternoklavikulárního  skloubení 

Kloub kostovertebrální

Tvořený žebry a jejich připojením na páteř v kostotransverzálních skloubeních.

Kloub akromioklavikulární

Jeho kloubní plochy tvoří facies articularis acromialis klavikuly a facies articularis akromia.