Ruptury svalů a šlach před splynutím do rotátorové manžety

Ruptury svalů13 ještě před splynutím do rotátorové manžety jsou většinou vzhledem k intaktnímu glenohumerálnímu skloubení méně závažné než ruptury svalů procházející rotátorovou manžetou, i když bolesti jsou i u těchto ruptur výrazné.

 

Diagnostika ruptur svalů před splynutím do rotátorové manžety

MRI

ultrazvukové vyšetření

 

Diagnostika těchto ruptur je  ztížená menšími  klinickými obtížemi, než nacházíme u pacientů s  kompletní rupturou rotátorové manžety, které lékaře  samozřejmě nenutí   k  vyčerpání všech diagnostických  procedur. Problémem je však  dlouhodobé nelepšení stavu. Stanovení diagnózy  ruptury   svalu pomáhá ubránit image lékaře, protože   pacient  pochopí, že hojení ruptury netrvá  několik dní ani týdnů.  Jediným  poměrně spolehlivým příznakem byla přítomnost hematomu, který se objevil do 3-4 dnů po vzniku obtíží .

 

13 pokud nejsou kompletní