Význam UZ vyšetření pro diagnosu glenohumerální artritidy

Z předcházejících informací  o významu anamnézy , objektivního stavu  a  RTG  vyšetřovacích metod  pro stavnovení diagnosy  artritidy  glenohumerálního skloubení vyplývá , že tyto nálezy nepatří k časným nebo specifickým  projevům artritidy ramenního kloubu. Podle osobních zkušeností nelze synovitidu nebo hydrops nikdy vyloučit, ani pokud jsou přítomny pouze mírné bolesti lokalizované v oblasti ramenního kloubu 1. Někdy se u plíživé glenohumerální artritidy dominuje hlavně ranní ztuhlost. Vzhledem k tomu, že se podobné příznaky vyskytují i u jiných chorob než je artritida ramenního kloubu, je diagnóza jen na podkladě těchto objektivních a subjektivních příznaků, jak  na začátku onemocnění tak i u pokročilých  stadií  revmatoidní artritidy, velice nespolehlivá. Na podkladě těchto zkušeností se proto domníváme, že při podezření na synovitidu ramenního kloubu je nutné provést UZ vyšetření, které umožní diagnostikovat počáteční stadia glenohumerální synovitidy a hydropsu.

 

Je nutné položit otázku, zda by právě UZ vyšetření nemělo být vhodným vodítkem časné synovektomie ramenního kloubu, která doposud není pravděpodobně indikována v takové frekvenci pro špatnou vyšetřovatelnost glenohumerálního skloubení a vstupním vyšetřením před artroskopií glenohumerálního skloubení 2.

 

 1 omezení rozsahu aktivního a pasivního izolovaného pohybu v glenohumerálním skloubení je přítomné většinou vždy a to výrazně.

2 domníváme se, že  UZ vyšetření by  indikovalo  artroskopii daleko častěji než je doposud. V žádném případě nejde o konkurenci, ale o vzájemně výhodné doplnění. Synovitidy glenohumerálního skloubení nejsou vzácností!!!!