Burzy s kalcifikací

Kalcifikující burzitida je zvláštním typem postižení burzy. Odlišuje se od předchozích zástupců přítomností kalcifikace na RTG snímku. Stejně však samozřejmě vypadá i kalcifikace šlachy. UZ vyšetření dokáže odlišit, zda je kalcifikací postižená burza nebo šlacha. Vzhledem k častému nálezu klinicky němých kalcifikací, lze při dynamickém vyšetření UZ ověřit, i zda je kalcifikace původcem pacientových obtíží. Pokud můžeme z našich zkušeností soudit, pak většina RTG kontrastních kalcifikací s jasným ohraničením je klinicky nevýznamných. Klinicky významné byly jen RTG kalcifikace, obláčkovité, v podstatě málo viditelné, kterým samotní rentgenologové nepřisuzovali žádný význam, a byly vyvolány hydroxyapatitovou burzitidou. Lokalizace kalcifikace v tomto případě odpovídala místu, kde pacient udával největší bolesti. V naprosté většině případů vyjma zmiňované hydroxyapatitové burzitidy tomu však nebylo.

Diagnóza periartritis humeroskapularis na podkladě kalcifikace je naprosto nesmyslná.