Záznam vyšetření ramenního pletence

Výsledky vyšetření rozsahu pohybu a funkce svalů ramenního pletence bychom měli uspořádat do přehledné formy. Nám se osvědčuje tato tabulka. Hodnoty rozsahu pohybu jsou  zaznamenané  v systému nulové metody.

Tabulka : Záznam vyšetření ramenního pletence

Komplexní pohyby ramenního pletence

typ pohybu

rozsah pohybu

bolestivost pohybu

elevace v abdukci 0 – 180 například  : při dotažení od 160 st.
elevace ve flexi 0 -180 například  painful arc 90 – 150 st.

Izolované vyšetření glenohumerálního skloubení

typ pohybu

rozsah pohybu

flexe  / extenze

90/0/40

zevní rotace / vnitřní rotace

20/0/90

abdukce

90/0/80

Vyšetření svalové funkce při vyšetření izometrického odporu

typ pohybu

síla kontrakce

vyvolání bolesti při kontrakci

zevní rotace

+ nebo -

+ nebo -

vnitřní rotace + nebo - + nebo -
abdukce m. deltoideus1 + nebo - + nebo -
m.supraspinatus2 + nebo - + nebo -

flexe

+ nebo - + nebo -

extenze

+ nebo - + nebo -
flexe lokte + nebo - + nebo -

1abdukce pro m. deltoideus – paže abdukována do horizontály

2abdukce pro m. supraspinatus – připažená ruka