Chronická tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu

Pacientka přichází do revmatologické poradny pro bolesti ramene, které začaly najednou během jednoho dne, před 3 roky. Od té doby trvalé bolesti, četné obstřiky steroidy do ramenního kloubu, které jsou jen s minimálním účinkem. Pacientka nemůže na rameni ležet. Má pocit, že je rameno oteklé na vnitřní straně. Jedenkrát měla před několika lety ''vodu'' v koleni, která zmizela po obstřiku u ortopeda. Přisuzuje to však úrazu z té doby. Jiné klouby ji nebolí.

Objektivní nález

Bolestivá palpace dlouhé hlavy bicepsu, otok v mediální oblasti ramene.

Rozsah pohybu

komplexní pohyby

Elevace ve flexi i v abdukci omezená, painful arc přítomen

izolované pohyby v glenohumerálním skloubení

Aktivní i pasivní flexe, zevní rotace a abdukce v glenohumerálním skloubení omezená, bolestivá v krajních polohách.

pohyby proti odporu

Bolestivá abdukce12 a flexe, zevní rotace proti odporu.

UZ vyšetření

Zřetelná tenosynovitida dlouhé hlavy bicepsu, ostatní struktury na UZ v normě.

 072X.jpg (58859 bytes)

obrázek a schéma  tenosynovitidy  dlouhé hlavy bicepsu transverzální řez na UZ

Videosekvence tenosynovitida dlouhé hlavy bicepsu transverzální řez na UZ Bickasu.avi

 

Aspirace tekutiny ze šlachové pochvy

Makroskopicky:

Vysoce viskózní tekutina, průhledná, bezbarvá.

Mikroskopicky

Bez přítomnosti buněk a krystalů.

Kultivace a citlivost

Negativní

Terapie

U pacientky byla 2krát provedená aspirace a obstřik 12 mg Depomedrolu bez úspěchu, a proto byla odeslána na ortopedii k operačnímu řešení. Zde byla provedena revize a potvrzena tenosynovitida s přítomností vysoce viskozního exsudátu. Dobrý výsledný efekt provedené tenosynovektomie.

Závěr

3 roky trvající tenosynovitida dlouhé hlavy bicepsu

Komentář

U popisované pacientky došlo během posledního půl roku ke vzniku artritidy pravého zápěstí a zatím její diagnózu uzavíráme jako nediferencovanou monoartritidu s tenosynovitidou dlouhé hlavy bicepsu v anamnéze. I rozvoj hydropsu kolene v anamnéze nevylučuje zatím málo aktivní, nediferencovanou revmatologickou afekci.