Painful arc

Při vyšetření komplexních pohybů se můžeme setkat s příznakem painful arc (bolestivý oblouk). Tento příznak se projevuje vznikem bolesti v ramenním pletenci od určitého stupně elevace, která po určitém pokračování pohybu vymizí a při maximálním rozsahu pohybu již není přítomná. Pokud se končetina vrací zpět z maximální do nulové polohy, je bolest přítomná ve stejném úseku. Tento oblouk je přítomen při aktivních i pasivních pohybech, při elevaci paže ve flexi i abdukci. Podmínkou pro jeho znázornění je pomalé provádění pohybu. Bolestivý oblouk je přítomen většinou v rozsahu mezi 60 až 120 stupni. Při tomto úhlu dochází při elevaci paže ke největšímu stlačení subakromiálního prostoru hlavicí humeru. Pokud jsou struktury v subakromiálním prostoru poškozené, při tlaku na ně dochází k vyvolání bolesti (viz impigement syndrom). Painful arc je tedy klinickým příznakem postižení všech struktur subakromiálního prostoru a nepatří mezi diagnostické manévry, které by blíže specifikovaly postiženou strukturu.

 

obrázek painful arc