Typický obraz bicipitální tendinitidy a tenovaginitidy 

 

Pacient udává bolesti ve ventrální oblasti ramenního kloubu, které vyzařují až k lokti, tj. do místa úponu bicepsu na radium. Někteří pacient při této afekci udávají iradiaci až bolesti do prstů, což svádí k diagnostice neurogenní poruchy .
Občas je přítomen otok v oblasti  distální části  končetiny,  zcela  identicky jako  u syndromu ruka - rameno.
Je pociťována ranní ztuhlost.
Pacienti udávají zhoršení obtíží v noci.
Pacient nemůže ležet na postižené straně.
Vznik je většinou akutní během 1 - 2 dnů.
Někteří pacienti udávají pocit otoku v oblasti přední strany ramene, většinou jej popisují dříve, než je objektivně zastižen ošetřujícím lékařem. Tento příznak je však vzácný a je spíše vyvolán burzitidou.
Dochází k výraznému omezení hybnosti, které je patrné jak při vyšetření komplexních pohybů , tak i při vyšetření izolovaných pohybů , kdy je nejvýrazněji omezená zevní rotace. U pacienta je přítomen painful arc, a při vyšetření izometrické kontrakce je nejbolestivější zevní rotace.
Při palpaci (která je nejdůležitějším klinickým příznakem) se zjistí bolestivost v průběhu šlachy dlouhé hlavy bicepsu. Obvykle se při palpaci vyvolá i iradiace bolesti k lokti. Je důležité, že je to skutečně lokální bolestivost  a pacient je schopen si bolestivé místo vyhmatat.