Kazuistika - ruptura m. biceps brachii

Ruptura m. biceps brachii nevzniká v souvislosti s impigement syndromem, ale v souvislosti s traumatem nebo jako spontánní ruptura. Je nutné zdůraznit, že klinické obtíže u ruptury proximální oblasti svalové hmoty m. biceps brachii (samozřejmě nepočítaje kompletní ruptury svalu) budou podobné jako u ostatních afekcí postihujících i jeho šlachu, tj. dlouhou hlavu bicepsu (revmatické tenovaginitidy, dislokace dlouhé hlavy bicepsu a nebo SLAP syndrom), a UZ vyšetření je metodou volby.

Kazuistika rozsáhlé intramuskulární ruptury m. biceps brachii

 

 107 X.jpg (64322 bytes)

Obrázek a schéma intramuskulární ruptury m. biceps brachii

Videosekvence intramuskulární ruptury m. biceps brachii  

Závěr

Rozsáhlá ruptura m. biceps brachii

 

Komentář

Parciální ruptury m. biceps brachii nejsou výjimečné . Bohužel jejich obraz není čítankový s typickým vyboulením bicepsu a omezením funkce jako u kompletních ruptur . Proto mohou být parciální ruptury přehlédnuty . UZ vyšetření ruptury m. biceps brachii samozřejmě diagnostikuje snadno . My jsme se bohužel zpočátku nechali ovlivnit kategorickým tvrzením pacienta, že ho bolí rameno, a zaměřili jsme se jen na glenohumerální skloubení a přilehlé struktury .