Navíc se za funkční klouby považují i dobře definované anatomické prostory, bez kterých není normální pohyb v ramenním pletenci možný.

Kloub skapulokostální (skapulotorakální skloubení)

Kloubní povrch zde tvoří hrudní stěna a vnitřní plocha lopatky, mezi kterými je ještě svalová vrstva m. serratus anterior a m. subscapularis.

Šlacha dlouhé hlavy bicepsu

Šlacha dlouhé hlavy bicepsu klouže v sulcus bicipitalis humeri při všech pohybech ramenního pletence. Pouze volný pohyb této šlachy umožňuje pohyb glenohumerálního skloubení bez omezení.

001.jpg (102727 bytes)

Šlacha dlouhé hlavy bicepsu

Suprahumerální skloubení (subakromiální skloubení)

je tvořeno prostorem mezi hlavicí humeru a ligamentem spojujícím akromion s processus coracoideus1. V tomto prostoru se hlavice humeru pohybuje při všech pohybech. Mimo svalovou hmotu rotátorové manžety je v tomto prostoru přítomna subakromiální burza, která za normálních podmínek umožňuje hladký pohyb hlavice humeru . Pokud je tento prostor příliš úzký, může docházet k uskřinutí rotátorové manžety akromionem2.

1 ligamentum coracoacromiale

2 tzv. impigement syndrom