Atypické lokalizace burz

Burzitidy se vyskytují nejčastěji v oblasti subdeltoidní v oblasti šlachy dlouhé hlavy bicepsu. Mohou se však vyskytnout kdekoliv v oblasti celé paže, a zde může UZ přinést jednoznačnou diagnózu. Z poměrně atypických lokalizací ukážeme burzitidu, schovanou v nulové poloze končetiny mezi processus coracoideus a m. subscapularis, takže je zjistitelná pouze při maximální zevní rotaci paže. Teprve v této poloze mohl být aspirován její obsah, a jediný obstřik steroidy pacientku zbavil obtíží. Před tím měla pro 3 měsíce kruté bolesti ramene sledované na ortopedické ambulanci  se 4 obstřiky steroidy bez výraznější úlevy.

 

 corac X.jpg (52979 bytes)

obrázek a  schéma  atypické lokalizace burz schované v nulové poloze  ramene pod processus coracoideus

videoklip burza schovaná v nulové poloze pod procesus coracoideusKomentář


Atypické lokalizace burz relativizují naši snahu o necílené aspirace nebo obstřiky těchto struktur, neboť k nim samozřejmě nelze přistupovat podle žádných návodů. Dále je u necílených punkcí i možnost poškození jiných struktur.