Kalcifikace rotátorové manžety

Pacientka s nárazem na rameno před 3 týdny. Stěžuje si na výrazné bolesti ramene, hlavně v noci. Je přítomno omezení hybnosti a ranní ztuhlost.

UZ nález

berkaX.jpg (32031 bytes) 

obrázek  a schéma kalcifikace v rotátorové manžetě

 bertX.jpg (47853 bytes)

obrázek a schéma  tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu u kalcifikace rot. manžety

MRI

obr8.jpg (16161 bytes)

snímek MRI , kde je patrná tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu viz šipka 

obr_9.tif (3054968 bytes)

snímek MRI – levé rameno –  patrný hydrops  1 kalcifikace v oblasti zadní částí hlavice humeru 2

CT

obr_3.gif (2864427 bytes)

snímek CT kalcifikace v rot. manžetě viz šipka

Komentář

Tuto kazuistiku uvádíme z tohoto důvodu, abychom opět ukázali na dosavadní přecenění významu kalcifikace  rotátorové manžety (a tím i RTG diagnostiky) u mnoha pacientů. Po aspiraci lehce narůžovělé synoviální tekutiny z glenohumerálního skloubení a z pochvy dlouhé hlavy bicepsu, do které bylo aplikováno 8 mg Depo Medrolu došlo k výraznému zlepšení obtíží, a proto se domníváme, že kalcifikace pro vznik obtíží v podstatě neměla význam.