Anatomie synoviální pochvy dlouhé hlavy bicepsu

Záněty a degenerativní procesy mohou být lokalizovány v samotné šlaše nebo její pochvě. Pokud se jedná o postižení samotné šlachy, tak mluvíme o tendinitidě, pokud se jedná o postižení šlachové pochvy, pak mluvíme o tenovaginitidě. U většiny afekcí se jedná v naprosté většině případů o současnou tendinitidu a tenovaginitidu. Šlachová pochva je kombinace burzy s ligamentózně zesílenými fasciálními pruhy v místech, kde šlachy probíhají v osteofibrózních kanálcích. Vazivová část pochvy se nazývá vagina fibrosa tendinitis. Mezi ní a šlachou se vytváří synoviální pochva (vagina synovialis tendinis), jež je obdobou burzy, ale válcovitého tvaru. Jedna vrstva této synoviální pochvy se klade na vrstvu vazivovou, druhá na šlachu. Mezi oběma listy je pak synovie, která má stejnou strukturu jako synoviální membrána kloubního pouzdra. Tendinitida dlouhé hlavy bicepsu se na UZ projeví rozšířením šlachy 7a tenovaginitida rozšířením pochvy šlachy a přítomností tekutiny v pochvě.

7 tendinitida je většinou spojená s  rozšířením šlachy nad 7 mm nebo o více než 1 mm oproti druhé straně  zjistitelné na UZ