Vzácnější příčiny bolestí v oblasti ramenního pletence

 

V této kapitole  se budeme zabývat některými vzácnějšími  chorobami v oblasti ramenního pletence. Je nutné zdůraznit, že výběr  těchto diagnóz  byl pouze v závislosti   na  jejich   výskytu  v naší  revmatologické ambulanci.  Proto nemůžeme zcela  posuzovat frekvenci některých chorob, o které pečují odborníci z jiných oborů.  Do této skupiny jsme však zařadili i některé diagnózy, o kterých jsme přesvědčeni, že vlastně neexistují, ale přesto o nich v literatuře či spíše  v lékařském povědomí  existují mylné představy.