Oslabení   izometrické kontrakce a omezení aktivního pohybu  s normálním rozsahem pasivního pohybu

S omezením rozsahu aktivního pohybu při normálním rozsahu pasivního pohybu (tj. paréza) se proto setkáme nejčastěji u neurologických poruch, jako jsou kořenové zánikové syndromy a periferní parézy v počátečních stadiích.