Příznaky myofasciálního syndromu m. supraspinatus

 

Spontánní bolest

Základní obtíží je pro pacienta bolest, nepříliš silná, která se zhoršuje při pohybech ramene. V klidu má bolest tupý charakter. Tlak na spoušťové body, lokalizované v tomto svalu, vyvolávají hlubokou bolest v oblasti ramene a supraklavikulárně. Bolest je nejvíce pociťována do střední oblasti m. deltoideus.

 

Vyšetření pacienta s myofasciálním syndromem m. supraspinatus

  1. Vyšetření rozsahu aktivního a pasivního pohybu : Rozsah aktivního a pasivního pohybu je omezen pro porušenou koordinaci svalstva podílejícího se na pohybech ramenního pletence, neboť následkem nesprávné součinnosti dochází ke vzniku impigement syndromu, se zhoršením kombinovaných pohybů jako česání a čistění zubů. Při vyšetření rozsahu elevace ve flexi i abdukci můžeme nalézt jeho malý deficit a painful arc.

  2. Bolesti při vyšetření pohybu proti odporu.Subjektivně pacienti pociťují bolestivou abdukci končetiny proti odporu (viz svalový test pro m. supraspinatus).

  3. Přítomnost trigger point  při palpaci

 

022 X.jpg (36103 bytes)

 

obrázek  zón přenesené bolesti u myofasciálního syndromu m. supraspinatus na přední a zadní straně paže(zeleným křížkem jsou vyznačeny trigger pointy ve svalu a červenými tečkami jsou vyjádřeny zóny přenesené bolesti). dle Janet G. Travell a D. G. Simons.